تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/02

تعداد کتاب خوانده شده : 46

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (46 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
Mahsa Forouhar

آخرین فعالیت ها

1400/03/02 13:31
1400/02/30 02:26
Mahsa Forouhar به
گیلین فلین امتیاز 5 داده است
1400/02/30 02:22
Mahsa Forouhar به
آگاتا(میلر) کریستی امتیاز 5 داده است
1400/02/30 02:22
1400/02/30 02:01
1400/02/30 01:53
1399/12/24 15:28
1399/12/24 14:29

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

Mahsa Forouhar در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1663 صفحه)
6 کتاب
0%
(0%) 6/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 18 صفحه