تاریخ عضویت: 1399/02/10

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/31

تعداد کتاب خوانده شده : 20

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
رزیتا شمس

آخرین فعالیت ها

1400/03/31 00:15
1399/12/20 22:30
1399/12/07 21:36
1399/09/13 23:00
1399/09/13 22:57
رزیتا شمس به کتاب
وارث امتیاز 4 داده است
1399/07/10 22:24
رزیتا شمس به
مژگان زارع امتیاز 5 داده است
1399/07/10 21:45
1399/07/06 21:47
1399/06/29 21:29

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

رزیتا شمس در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (478 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 6 صفحه