1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

سوره مهر

آدرس : تهران - تهران خ. حافظ، خ. رشت، پ. 23، کدپستی: ۱۵۹۱۸۱۷۸۱۱

تلفن : ۶۶۴۷۷۰۰۱ ، ۶۶۴۶۰۹۹۳

مدیرمسئول: قره داغی، عبدالحمید
زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف
نوع ناشر: دولتی
پست الکترونیک: m.mirzadeh61@gmail.com
وب‌سایت: http://www.iricap.com
تاریخ تأسیس: ۱۳۷۸
شماره پروانه نشر: ۳۵۱۶جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!