1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

سخن

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. وحید نظری، پ. 48، کدپستی: ۱۳۱۴۷۷۳۷۶۱

تلفن : ۶۶۹۵۳۸۰۴ ، ۶۶۹۵۳۸۰۵

مدیرمسئول: علمی، علی‌اصغر
زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف
نوع ناشر: خصوصی
پست الکترونیک: sokhanbook@yahoo.com
وب‌سایت: http://www.sokhanpub.com
تاریخ تأسیس: ۱۳۶۹
شماره پروانه نشر: ۵۲۵جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!