1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر
NARSIS LOVE

شادان

آدرس : تهران - تهران کوی نصر، خ. جواد فاضل جنوبی، نرسیده به فروزانفر، پ. 100، ط. همکف، کدپستی: ۱۴۴۶۷۶۳۳۵۱

تلفن : ۸۸۲۴۱۰۲۰ ، ۸۸۲۴۱۰۲۱

مدیرمسئول: رحیمی، بهمن
زمینه فعالیت: ادبیات،
نوع ناشر: خصوصی
پست الکترونیک: shadan@shadan-pub.com
وب‌سایت: http://www.shadan.ir
تاریخ تأسیس: ۱۳۷۸
شماره پروانه نشر: ۳۷۵۷جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!