1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

منادی تربیت

آدرس : تهران - تهران خ. استاد نجات‌اللهی، ک. بیمه، پ. 26، کدپستی: ۱۵۹۹۸۱۳۸۱۳

تلفن : ۸۸۸۰۹۷۸۷ ، ۸۸۸۹۴۲۹۴

مدیرمسئول: ازهری راد، حسن

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: info@monadi.org

وب‌سایت: http://www.monadi.org

تاریخ تأسیس: ۱۳۷۴

شماره پروانه نشر: ۱۶۲۴جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!