1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

پژواک کیوان

آدرس : تهران - تهران خ. سپهبد قرنی، نرسیده به خ. کریمخان زند، ک. حقیقت طلب، پ. 3، واحد 26، کدپستی: 1598866959

تلفن : ۸۸۸۹۷۳۶۴ ، ۸۸۸۰۴۲۴۹

مدیرمسئول: جعفری، محمداسماعیل

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: pjkeyvan@gmail.com

وب‌سایت: http://www.pjkeyvan.com

تاریخ تأسیس: 1381

شماره پروانه نشر: 6260جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!