1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

برکه خورشید

آدرس : تهران - تهران بلوار مرزداران، خ. ناهید، گلستان چهارم، پ. 44، واحد. 1، کدپستی: 1467853515

تلفن : 44236358

مدیرمسئول: حمزه لو، تکین

زمینه فعالیت: ادبیات،

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: takinhamzeloo1356@gmail.com

تاریخ تأسیس: 1392

شماره پروانه نشر: 11453جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!