1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

کتاب کوچه

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خیابان.61، ط. 4، واحد B43، کدپستی: ۱۳۱۴۷۶۵۱۳۳

تلفن : ۶۶۹۸۸۶۹۳ ، ۷۷۶۰۸۴۸۲

مدیرمسئول: محمدی، فاطمه

زمینه فعالیت: كتابهای كودكان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: f.mohamadi71@yahoo.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۸

شماره پروانه نشر: ۹۲۳۸جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!