گروه کتاب‌های نویسندگان معاصر

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: ادبی
ژانرها:
تعداد اعضا: 10 نفر
معرفی گروه:

آشنایی با کتاب‌های چاپ شده‌ی نویسندگان معاصر ایرانی

گفتگوها

گفتگویی وجود ندارد

رویدادها

رویدادی وجود ندارد