گروه کتابخوانی با رویا اکبری ـ در سکوت سایه ها

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: ادبی
ژانرها: داستان‌های معاصر فارسی
تعداد اعضا: 34 نفر
معرفی گروه:

خواندن کتاب در سکوت سایه ها همراه با نویسنده، هر شب بخشی از کتاب به صورت فایل گذاشته می‌شود و علاقمندان می‌خوانند. هرکس بعد از خواندن هر قسمت نظری می‌دهد و با نویسنده گفتگو می‌کند.

گفتگوها

دیوار گفتگوها

عنوان گفتگو
ایجاد کننده
تاریخ ایجاد
تاریخ آخرین تغییر
فرشید رزاقی
1399/02/07
1399/03/18 15:49

رویدادها

رویدادی وجود ندارد