گروه کتابخوانی با سارا هاشمی ـ و بهار نزدیک است

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: ادبی
ژانرها: داستان‌های معاصر فارسی
تعداد اعضا: 14 نفر
معرفی گروه:

خواندن کتاب و بهار نزدیک است همراه با نویسنده، هر شب بخشی از کتاب به صورت فایل گذاشته می‌شود و علاقمندان می‌خوانند. هرکس بعد از خواندن هر قسمت نظری می‌دهد و با نویسنده گفتگو می‌کند.

گفتگوها

دیوار گفتگوها

عنوان گفتگو
ایجاد کننده
تاریخ ایجاد
تاریخ آخرین تغییر
فرشید رزاقی
1399/02/27
1399/03/19 01:49

رویدادها

رویدادی وجود ندارد