گروه آیا تو چنان که می نمایی هستی ؟

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: ادبی
ژانرها: داستان‌های معاصر ملل
تعداد اعضا: 32 نفر
معرفی گروه:

در این گروه ما در باره کتابهایی صحبت می کنیم که بنا بر شهرت نویسنده اثر ، یا جو زمانه ، بیش از آنچه باید ، معروف و به چاپ های متعدد می رسند و متاسفانه محتوایشان در حد شهرت آن نویسنده و یا معروفیت کتاب نیست .

گفتگوها

دیوار گفتگوها

عنوان گفتگو
ایجاد کننده
تاریخ ایجاد
تاریخ آخرین تغییر
Susan Aria
1400/04/22
1400/04/22 18:20
Susan Aria
1399/04/02
1399/04/26 00:30

رویدادها

رویدادی وجود ندارد