گروه دل نوشته (دل نگار)

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: کلی
ژانرها:
تعداد اعضا: 15 نفر
معرفی گروه:

بررسی و تبادل نظر در خصوص دل نوشته های درج شده در کتابخوون

گفتگوها

دیوار گفتگوها

عنوان گفتگو
ایجاد کننده
تاریخ ایجاد
تاریخ آخرین تغییر
سمانه ابراهیمی خَسمَخی
1399/04/04
1399/04/08 02:37

رویدادها

رویدادی وجود ندارد