گروه دوستان کتابخوون

نوع گروه: عمومی
زمینه فعالیت: دوستانه
ژانرها: داستان‌های معاصر فارسی سرگذشت و زندگی‌نامه عاشقانه زنان
تعداد اعضا: 1 نفر
معرفی گروه:

صحبت درباره کتاب‌هایی که می‌خوانیم

گفتگوها

گفتگویی وجود ندارد

رویدادها

رویدادی وجود ندارد