1. سایت کتاب خوون
  2. کتاب سال
انتخاب کتاب سال با حضور اهل کتاب و کتاب خوان ها

انتخاب کتاب سال که به عناوین مختلف در کشور برگزار و اجرا می گردد یکی از راه های شناخت آثار مورد توجه در هر سال می باشد، اما آنچه تا کنون کمتر رخ داده، انتخاب کتاب سال بر اساس خواست و سلیقه مخاطبان بوده است. انتخابی بر پایه نظرات تمامی افرادی که فقط کتاب می خوانند و هیچ تخصص ویژه ای در گزینش اثر ندارند، انتخابی بر مبنای تجربه کتابخوانی شخص و دوست داشتن و پسندیدن یک اثر در میان آثار مختلف و برخلاف هرچه تا به امروز داشته ایم.

در کتابخوون اصل بر درستی سلیقه جمعی است، پس هر آنچه قرار است رخ دهد بر پایه و مبنای مخاطبانی است که میل و سلیقه خود را در انتخاب دخالت داده و در ژانرهای مختلف آثار مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. اولین سری نیز برای سال 1398 و کتاب های منتشر شده در این سال خواهد بود که بزودی با راهکارهای خوب در خدمت شما خواهیم بود.